cropped-measuring-electricity-1413186.jpg

Wykonywanie pomiarów elektrycznych jest bardzo ważne nie tylko pod względem bezpieczeństwa użytkownika, ale również z uwagi na wymogi prawne. Przede wszystkim mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości działania instalacji czy urządzeń, gdyż w trakcie eksploatacji mogą one ulec uszkodzeniom. Wadliwie wykonana lub źle działająca instalacja może być bezpośrednią przyczyną zagrożenia życia ludzkiego.

Nasza firma wykonuje pomiary zarówno odbiorcze jak i okresowe. Te pierwsze dotyczą nowo zainstalowanych lub zmodernizowanych urządzeń i instalacji oraz stanowią podstawę do odbioru końcowego.

Z kolei pomiary okresowe wykonywane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi oraz normami, które stanowią o ich częstotliwości. Sprawdzają prawidłowość działania instalacji i urządzeń elektrycznych co skutkuje przedłużeniem ich bezpiecznej eksploatacji o kolejne okresy pomiarowe.


Wykonujemy:

 • pomiary rezystancji izolacji obwodów
 • pomiary ciągłości przewodów oraz połączeń wyrównawczych
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary rezystancji uziemienia
 • pomiary rezystancji uziemień odgromowych
 • pomiary skuteczności urządzeń ochronnych
 • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
 • pomiary elektronarzędzi
 • sprawdzanie ochrony przez separację elektryczną
 • pomiary prądów błądzących
 • próby funkcjonalne instalacji
Pomiary i przeglądy elektryczne wykonujemy w zakładach pracy, firmach, instytucjach, szkołach, przedszkolach, żłobkach, mieszkaniach, obiektach użyteczności publicznej, powierzchniach handlowych, a także w każdym miejscu, które tego wymaga. Pomiarów dokonujemy tylko sprawdzonymi urządzeniami posiadającymi aktualne świadectwa kalibracji.

Pomiary elektryczne Świdnica Wałbrzych Dzierżoniów Świebodzice Strzegom Jaworzyna Śląska Żarów Sobótka Bielawa Jawor Bolków

,

Pomiary elektryczne Świdnica Dzierżoniów Strzegom Sobótka Jawor Bielawa cennik

,

Pomiary elektryczne Wałbrzych Świebodzice Jaworzyna Śląska Żarów Bolków cennik

,

Okresowe pomiary elektryczne Świdnica Dzierżoniów

,

Okresowe pomiary elektryczne Wałbrzych Świebodzice

,

Okresowe badania elektryczne Świdnica Dzierżoniów

,

Okresowe badania elektryczne Wałbrzych Świebodzice

,

Pomiary oświetlenia Świdnica Dzierżoniów Strzegom Sobótka Jawor Bielawa cennik

,

Pomiary oświetlenia Wałbrzych Świebodzice Jaworzyna Śląska Żarów Bolków cennik

,

Okresowe pomiary oświetlenia Świdnica Dzierżoniów

,

Okresowe pomiary oświetlenia Wałbrzych Świebodzice

,

Pomiary oświetlenia awaryjnego Świdnica Dzierżoniów

,

Pomiary oświetlenia awaryjnego Wałbrzych Świebodzice

,

Pomiary instalacji odgromowych Świdnica Dzierżoniów Strzegom Sobótka Jawor Bielawa cennik

,

Pomiary instalacji odgromowych Wałbrzych Świebodzice Jaworzyna Śląska Żarów Bolków cennik

,

Pomiary rezystancji uziemienia Świdnica Dzierżoniów

,

Pomiary rezystancji uziemienia Wałbrzych Świebodzice