cropped-multimeter-1577445.jpg

Pomiary oświetlenia ogólnego i na stanowiskach pracy

Oświetlenie jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących środowisko pracy i jest zaliczane do czynników uciążliwych. Powinno być tak dobrane, aby pracownik mógł wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym występowaniu komfortu widzenia.

W związku z tym, iż czynnik ten występuje na każdym stanowisku pracy, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia zgodnego z polskimi normami, o czym stanowią również przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy może doprowadzić do dolegliwości narządu wzroku, nadmiernego przemęczenia oraz złego samopoczucia, co w konsekwencji może się wiązać z pogłębieniem wad wzroku i spadkiem wydajności pracy.


Pomiary oświetlenia awaryjnego

Polskie przepisy stanowią, że w zakresie terminów przeglądów instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi i w związku z tym są traktowane szczególnie, co wiąże się z tym, że podlegają przeglądom nie rzadziej niż co rok.

Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Z kolei normą regulującą warunki oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”.

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia oraz oświetlenia awaryjnego w zakładach pracy, firmach, instytucjach, szkołach, przedszkolach, żłobkach, obiektach użyteczności publicznej, powierzchniach handlowych, a także w każdym miejscu, które tego wymaga. Pomiarów dokonujemy tylko sprawdzonymi urządzeniami posiadającymi aktualne świadectwa kalibracji.

Pomiary elektryczne Świdnica Wałbrzych Dzierżoniów Świebodzice Strzegom Jaworzyna Śląska Żarów Sobótka Bielawa Jawor Bolków

,

Pomiary elektryczne Świdnica Dzierżoniów Strzegom Sobótka Jawor Bielawa cennik

,

Pomiary elektryczne Wałbrzych Świebodzice Jaworzyna Śląska Żarów Bolków cennik

,

Okresowe pomiary elektryczne Świdnica Dzierżoniów

,

Okresowe pomiary elektryczne Wałbrzych Świebodzice

,

Okresowe badania elektryczne Świdnica Dzierżoniów

,

Okresowe badania elektryczne Wałbrzych Świebodzice

,

Pomiary oświetlenia Świdnica Dzierżoniów Strzegom Sobótka Jawor Bielawa cennik

,

Pomiary oświetlenia Wałbrzych Świebodzice Jaworzyna Śląska Żarów Bolków cennik

,

Okresowe pomiary oświetlenia Świdnica Dzierżoniów

,

Okresowe pomiary oświetlenia Wałbrzych Świebodzice

,

Pomiary oświetlenia awaryjnego Świdnica Dzierżoniów

,

Pomiary oświetlenia awaryjnego Wałbrzych Świebodzice

,

Pomiary instalacji odgromowych Świdnica Dzierżoniów Strzegom Sobótka Jawor Bielawa cennik

,

Pomiary instalacji odgromowych Wałbrzych Świebodzice Jaworzyna Śląska Żarów Bolków cennik

,

Pomiary rezystancji uziemienia Świdnica Dzierżoniów

,

Pomiary rezystancji uziemienia Wałbrzych Świebodzice